Chi tiết sản phẩm

1. Tấm lau: Cotton

2. Kích thước bản lau: 45cm x 18cm

3. Màu sắc: Trắng ngà

4. Dùng thay thế cho tấm lau cây Inox Cotton 45cm