Chi tiết sản phẩm

1. Hình hoa ngũ sắc

2. Nhiều màu đa dạng

3. Thiết kế đẹp mắt