Chi tiết sản phẩm

1. Tấm lau: Cotton

2. Kích thước bản lau: 45cm x 18cm