Chi tiết sản phẩm

1. Sợi: Cotton

2. KT: 120cm x 27cm

3. Màu sắc: Trắng ngà