Chi tiết sản phẩm

1. Tấm lau: San Hô Microfiber

2. Kích thước bản lau: 45cm x 14.5cm

3. Kiểu Đế: Đế inox, Đế cài hai bên Tấm

4.Cán Inox  thẳng: 145cm