logo

Cây lau Siêu sạch Microfiber

Cây lau Siêu sạch Microfiber 45 cm

1. Tấm lau: Siêu sạch loại siêu mịn

2. Kích thước bản lau: 45cm x 13cm

3. Kiểu Đế: Đế Cài hai bên Tấm

4. Cán Tăng đơ 22/19: 

    Kéo dài 145cm; thu ngắn 70cm

Mã: HI-007
Chi tiết