Công ty TNHH Canh Tân Gia

Sản xuất dụng cụ vệ sinh - Gia dụng

Email: kinhdoanh@dungcuvesinh.com - Tel: 0911 901 144

Giới thiệu

Microfiber là gì? khác biệt với Cotton?


Microfiber: Polyster và Polyamide 
Cuộc cách mạng công nghệ mới về vật liệu sợi đó là Microfiber - Vi sợi tổng hợp từ Polyester và Polyamide. 
Sự khác biệt của Cotton thông thường và Sợi vải Microfiber là gì?